Психологически консултации и психотерапия

Home Услуги Психологически консултации и психотерапия

Психодиагностика

 • Диагностициране на възрастни(разстройства на интелект, внимание, памет, мислене, емоции, личност).
 • Диагностициране на деца и юноши:
  • диагностициране на емоционални проблеми и др.;
  • на интелектуално развитие;

Психологически консултации

 • Индивидуално консултиране се извършва при ситуации на : стрес, тревожност, депресии страхови и панически състояния, натрапливости, хранителни разстройства, зависимости и др;
 • Психологическото консултиране при вземането на решения и справянето с житейски затруднения;
 • Консултиране на семейства и двойки (партньори, брачни, родителски), които имат трудности във взаимоотношенията помежду си или са в период на житейски преход;
 • Консултиране на деца и юноши с емоционални, поведенчески или обучителни затруднения;
 • Кризи в адаптацията на учениците;
 • Кризисна интервенция-преработка на загубата на близки хора;
 • Социално консултиране и педагогическа подкрепа;
 • Професионално ориентиране и избор на професия;
 • Техники за личностно израстване и самоконтрол, увереност, подобряване на социални и комуникативни умения, положително мислене;

 

Психологическото консултиране представлява краткосрочна или дългосрочна психологическа помощ  и е ориентирана към откриване на конкретни проблеми и възстановяване на емоционалното равновесие, усъвършенстване на личностните и междуличностните отношения .

Психотерапия

 • Методи и подходите на позитивната психотерапия (позитивна и фамилна психотерапия).
 • Техники за личностно израстване и самоконтрол, увереност, подобряване на социални и комуникативни умения, положително мислене
 • Разпознаване и осъзнаване на собствените и чуждите емоции. Регулация на емоционални състояния и емоционално поведение.
  • Групова и индивидуална работа с деца
  • Групова работа и индивидуална работа с родители и деца
психологически консултации
психотерапия

Бърз контакт с психолог


  Нужда от помощ?

  Моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

  office@psihomedica.com
  0889 319221