Психологически изследвания за водачи на МПС

Home Услуги Психологически изследвания за водачи на МПС

Психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС

Лицензирана Психологическа лаборатория ПСИХОМЕДИКА към ГППМП САНТЕ ООД, със седалище Благоевград, ул. Листопад №12, извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:

 

–   за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
–   за обществен превоз на пътници и товари;
–   за таксиметров превоз;

–   за подновяване срока на валидност, на удостоверение за психологическа годност;
–  
при  временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“  от ЗДвП.;

 за психологически изследвания по искане на  работодатели.

 

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия.

Изискванията  за  психологическа  годност  се  отнасят  до  познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката.

 

Психологическото изследване се състои от 3 части:

 • Решаване на индивидуален писмен тест за определено време;
 • Индивидуален практически тест на апарат ”Детерминатор” – изследват се бързината, координацията и психомоторните качества на кандидата;
 • Индивидуален разговор с  психолога.

Шофьори, на които временно им е отнето свидетелството за управление на МПС поради шофиране в нетрезво състояние (употреба на алкохол или наркотични вещества), както и на шофьори, които са загубили правоспособността си за управление на МПС, поради отнети контролни точки, е нужно да се явят на психотест след като изтече назначеното им наказание.

Психологическото изследване е необходимо условие за възстановяване загубеното право за управление на МПС, като отразява състоянието на психологическите качества на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория, като се прави прогноза с вероятностен характер за психологичната годност на лицето за съответната цел и за определен период от време.

Наказания по чл. 343 от Наказателния кодекс

По-честите случаи са, когато книжката е отнета поради алкохол в кръвта над 1.2 промила алкохол.

   В тази ситуация водачът е нужно да изпълни следните стъпки:

 • Да изтърпи наказанието си по чл. 343 от НК.
 • След изтичане на присъдата, водачът взима съдебното решение от съда за изтърпяно наказание и отива в КАТ, където му издават удостоверение за изтърпяно наказание или подпечатват съдебното решение и изписват, че наказанието е изтекло.
 • И след това шофьорите вече могат да се явят на психотест, за да възстановят правата си като водачи на МПС.

При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава „Удостоверение за психологическа годност“. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.
Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок до три години от датата на неговото издаване. При водачи навършили 65 годишна възраст или лишени от правоуправление, удостоверението е валидно за срок от една година.
В резултат от психологическото изследване се издава документ, валиден 3 години, който удостоверява психологическото състояние и годността на лицето да управлява безопасно МПС.

 

Необходими документи при явяване:

В деня на изследването кандидатът трябва да носи оригинал и копие на шофьорската си книжка и контролния талон, както и  лична си карта за сверяване на данните.
Лишените от правоуправление на МПС трябва да носят оригинал и копие на удостоверението от КАТ, че наказанието им е изтекло, както и оригинал и копие на решението на Съда.
Водачите, на които са изтекли всички контролни точки носят заповедта за изземване на свидетелството за управление, както и удостоверение от КАТ, че наказанието е изтекло.

Платена такса .

 

Записването става 24 часа преди провеждане на тестването, т.к психологическите изследвания се провеждат сутрин, като най-ранният час за записване е 8:00, а най-късният 11:00 часа .

Работим всеки ден, включително събота и неделя.

Времетраенето на психотеста е около 2 часа, в зависимост, както от темпа на работа на отделния човек, така и от темпото на групата.

 

Цени за психотест и удостоверение за психологическа пригодност:

 

 • Цена за психологическо изследване – 50 лв.
 • Изваждане на дубликат – 10 лв.
 • Цена за второ изследване, при неуспешно издържано първо и за възстановяване при временно отнето свидетелство за управление на МПС – 60 лв.

 

За информация и записване: 
GSM
 0889 31 92 21
Елис Мустакли  /психолог/

психо преглед за водачи на МПС

Бърз контакт с психолог


  Нужда от помощ?

  Моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

  office@psihomedica.com
  0889 319221