За нас

Home За нас
Who-We-Are

Кои сме ние

Психомедика е психологичен център, насочен към иновативни подходи, предлагащи подкрепа и помощ от компетентни психолози в зависимост от нуждите.

Mission

Нашата мисия

е насочена към здрава и устойчива психика на всеки във времена на динамични промени, изискваща непрекъсната адаптация към съвременните условия.

Our Vision

Нашата визия

е насочена към позитивно отношение към клиентите в защитена среда на доверие и партньорство, спазване на етичния кодекс и пълна конфиденциалност

Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен ,за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи.

 

Джон Максуел

За нас

Blue-Separator-Line-Image

Психологически център “ПСИХОМЕДИКА”

В Психологически център “ПСИХОМЕДИКА” използваме ефективни методи на психологическо консултиране, насочени към самооткриване и намиране на ново решение, които помагат на клиента да приеме ситуацията и чувствата си към нея и да намери нови начини за нейното разрешаване.

Важно е да се разбере, че терапията не е вълшебно хапче или бързо решение, това е процес, който изисква участие от страна на клиента, както и от консултанта.

Но в крайна сметка, като правим малки стъпки към голяма цел, заедно ще я постигнем.

д-р Елис Мустакли

Елис Мустакли,
доктор по педагогическа и възрастова психология

Д-р Елис Мустакли е завършила бакалавърска степен Начална училищна педагогика и английски език през 2007 г. и придобила магистърска степен по Юридическа  психология през 2010 г. , също така втора магистърска степен по Специална педагогика -2014 г. в Югозападния Университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

През 2017г. придобива научната степен Доктор по педагогическа и възрастова психология към Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Опитът в сферата на психологията датира от 2011г., когато д-р Мустакли работи в Дневен център за  деца и възрастни  с психически затруднения. През 2017г. Елис Мустакли е асистент към катедрата по Психология при Югозападния Университет “Неофит Рилски”.

Сертифициран експерт по Емоционална Интелигентност, към Международното общество за емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ и Фондация за развитие на емоционалния интелект, България; Сертификат No BG-2019-000020 / 01.11.2019. Основният акцент в работата на Клубът по Емоционална Интелигентност в гр. Благоевград е да развие емоционалната компетентност на децата, за да подпомогне израстването им като пълноценни личности и да обогати познанията на възрастните , за да могат да се справят с предизвикателствата, свързани с настоящите условия на промени .

В психотерапевтичния процес, д-р Елис Мустакли е сертифициран специалист и използва методите и подходите на позитивната психотерапия (позитивна и фамилна психотерапия).

“Смятам, че клиентът не заема пасивна позиция в психотерапевтичния процес, а е в партньорство с терапевта и заедно поемат отговорността в процеса на осъзнаване и разрешаване на вътрешните си конфликти”.